Stå upp för vår kompetens!

Europeiska logopedidagen: vad är språkstörning?

Den 6 mars uppmärksammas logopedi i hela Europa på den europeiska logopedidagen. Årets tema är e-hälsa. https://www.youtube.com/watch?v=DBetQDVmVHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_2DIk82T0nHwSkMspdKlaSw-tvOkIgpMJ5wdpRJcTd9p8aRRglwn8orI Logoped Malin Kroon berättar om språkstörning hos barn. Vad innebär det, hur vanligt...

Att ta masterexamen som logoped

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: En masterexamen i logopedi behövs för att kunna ansöka om specialistbevis i logopedi och det kan ses som ett första steg på vägen mot forskarutbildning....

Forskning: Ny avhandling

Kompetensutveckling, Logopedi | 21 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: Linnéa Öbergs avhandling visar att det finns överlappning i språkliga prestationer när man jämför tvåspråkiga barn med och utan språkstörning. I avhandlingen finns också referensdata som kan komma till användning vid...

Fackligt: Ordföranden har ordet

Blogg, Fackligt | 19 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Ni vet uttrycket ”No man is an island”? Jag googlade det. Det är ett citat från John Donne, en engelsk präst och poet som verkade under tidigt 1600-tal. ”Ingen...

Nedläggning av Stockholmsmottagningar

Fackligt, Logopedi | 17 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Under hösten beslutade Stockholms läns sjukvårdsområde att avveckla tre nystartade logopedmottagningar med hänvisning till att man inte kan driva verksamheter med ekonomi i balans såsom ersättningssystemet ser...

Ny specialist på förvärvade hjärnskador: Kajsa Söderhielm

Kompetensutveckling, Logopedi | 15 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Sedan 2015 utfärdar Svenska Logopedförbundet specialistbevis. Den senaste att få titeln specialistlogoped är Kajsa Söderhielm, Stockholm, specialist inom huvudområde språk med inriktningen förvärvade hjärnskador hos vuxna.  Senaste ansökningsdag...

RCT om intensiv afasibehandling

Kompetensutveckling | 9 February, 2021
I höstas publicerades en artikel av Erin Godecke med kollegor, som presenterade resultaten från en randomiserad kontrollstudie avseende intensiv afasibehandling kort tid efter stroke genomförd i Australien och Nya Zeeland....

Ny avhandling om tidiga insatser

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 February, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: Anna Fäldts avhandling visar bland annat att man med rätt screeningverktyg kan identifiera barn med kommunikationssvårigheter vid 18 månaders ålder.  Anna Fäldt lade fram sin avhandling Targeting toddlers’ communication difficulties at...

Förbättrad information om språkstörning på 1177.se

Logopedi | 3 February, 2021
För första gången finns en text om tal- och språksvårigheter hos barn på nationella 1177.se/Vårdguiden. Det är medicine doktor och specialistlogoped Nelli Kalnak som har granskat innehållet. På 1177 finns...

Kommunikativa behov hos vuxna med autism

Kompetensutveckling, Logopedi | 3 February, 2021
I en studie publicerad våren 2020 undersökte Clare Cummins med kollegor hur vuxna personer med autism* själva ser på sin kommunikation och sina kommunikativa behov. Ökad personcentrering Författarna beskriver att...

Lästips: Therapy, advice, device?

Kompetensutveckling, Logopedi | 30 January, 2021
Om du ännu inte tagit del av den intressanta artikeln av Sharynne McLeod med kollegor som jämför direkt logopedbehandling med rådgivning av logoped och rådgivning via en hemsida så är...

Forskningsöversikt om stamning

Kompetensutveckling, Logopedi | 21 January, 2021
I höstas publicerades en forskningsöversikt i Journal of Speech-Language Pathology där Nirmal Sugathan och Santosh Maruthy systematiskt har granskat litteraturen vad gäller vilka faktorer som kan predicera om stamning blir...

Svensk studie: orofacial funktion hos barn med SSD

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 January, 2021
Barn och ungdomar i skolåldern som har kvarstående talsvårigheter har ökad risk för orofacial dysfunktion men även för andra neurologiska utvecklingsavvikelser. Det visar logoped och doktorand Åsa Mogren, som tillsammans...

Kopplingar mellan talförståelighet och tidig läs- och skrivförmåga

Kompetensutveckling, Logopedi | 11 January, 2021
Journal of Speech, Language and Hearing Research, 2020-10-01: I en omfattande norsk studie publicerad i höstas undersökte Fufen Jin och kollegor relationen mellan talförståelighet vid 5 års ålder och läs-...

Tidningen Logopeden online

Senaste numret av tidningen Logopeden finns nu tillgänglig digitalt. Läs bland annat om att vara logoped på folkhögskola respektive inom hörselhabilitering och ta del av ett sylvasst debattinlägg om hur...

Lokal debatt om dyslexiutredningar

Logopedi, Opinionsbildning | 4 January, 2021
Västerbottenskuriren 16 november: Liberalerna Anders Norqvist och Käte Alrutz (den sistnämnda logoped och före detta chef över länslogopedin Västerbotten) påtalar behovet av tydliga överenskommelser mellan Umeå kommun och Region Västerbotten...

Koppling sömn-språkutveckling hos barn med utvecklingsavvikelser

Kompetensutveckling | 15 December, 2020
I en studie som publicerades i början av året undersökte man eventuella kopplingar mellan sömnsvårigheter och avvikande språkutveckling hos barn med Downs syndrom, fragilt X-syndrom och Williams syndrom (D'Souza et...

Forskningsöversikt om AKK och språkförståelse

Kompetensutveckling, Logopedi | 10 December, 2020
Tidigare i höstas publicerades en forskningsöversikt där Shakila Dada med kollegor (Dada et al., 2020) har sammanställt och granskat studier som har undersökt effekter av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)...

ESD-team i Sörmland

Logopedi | 9 December, 2020
Region Sörmland 2020-11-27: Region Sörmland sjösätter flera team för att arbeta med rehabilitering av medicinskt färdigbehandlade patienter som har milda till måttliga funktionshinder efter stroke. Strokeenheten på Nyköpings lasarett startar...

Komplexa ordflödesuppgifter svåra för personer med Parkinsons sjukdom

Kompetensutveckling, Logopedi | 8 December, 2020
Personer med Parkinsons sjukdom har ofta ordfinnandesvårigheter. I sitt masterarbete från 2019 fann Eli Hedman att det framför allt är mer komplexa ordflödesuppgifter som är svåra för patientgruppen och att det finns...
1 2 3 4 5 40