Dysfagiutbildning på SÄBO

Glad sommar!

Övrigt | 2 July, 2021
(Foto: Signe Tonér) Vi på tidningen Logopeden och logopeden.se önskar er en riktigt skön sommar oavsett om ni har semester eller om ni är kvar på jobbet ett tag till....

Bättre tolkning vid logopedbesök

Logopedi, Opinionsbildning | 29 June, 2021
Logopeden.se 2021-06-29: Den 19 maj 2021 publicerades en debattartikel i Dagens Medicin för att beskriva problemen inom tolkbranschen. Många logopeder har också vittnat om hur svårt det är att få...

Logopeden tipsar: poddar!

Visserligen anser Logopedens redaktörer att majoriteten av kompetenshöjande insatser för logopeder ska ske inom ramen för betald arbetstid. Men det kan ju finnas kompetensutveckling av lite lättare slag. I Stockholm...

Digitalt nyhetsblad från Stamningsförbundet

Kompetensutveckling, Logopedi | 23 June, 2021
Sedan ett par år tillbaka ger Stamningsförbundet ut sin tidning digitalt i form av ett matigt nyhetsbrev. Nyhetsbladet finns att läsa via stamningsförbundets hemsida och man kan även prenumerera, helt...

Vilja välja vård och omsorg

Övrigt | 23 June, 2021
Regeringskansliet 2021-06-16: I november 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare för att stödja kommunerna i att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning...

Långvarig effekt av tidiga insatser

Kompetensutveckling | 23 June, 2021
För ungefär en månad sedan rapporterade bland annat Sveriges Radio om en nyligen publicerad studie som visade att barn som fått extra språk- och lekstimulans hade mer utveckling i hjärnområden...

Standard för patientdelaktighet

Övrigt | 22 June, 2021
Göteborgs universitet 2020-10-12: Sedan i höstas finns en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård framtagen av Svenska institutet för standarder (SiS) på initiativ av Centrum för personcentrerad vård...

I skuggan av covid-19

Övrigt | 20 June, 2021
Vård- och omsorgsanalys, 2021-05-19: Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys presenterade för en tid sedan rapporten I skuggan av covid-19: Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020. Man...

Ny forskning om föräldrar till barn med NPF och skolgång

Kompetensutveckling | 20 June, 2021
I början av juni försvarade Emma Laurin sin avhandling i utbildningssociologi: Barn med diagnoser: mödrars och skolors strategier i Stockholm. Hur används diagnoser? Bakgrunden till Laurins studie är att antalet...

Läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autismspektrumtillstånd

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 June, 2021
Tidigare i våras publicerades en artikel där svenska forskare visade att språkförmåga i förskoleåldern predicerar läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Hur hänger språk, kognition, läsning...

Logopedförbundets lokalföreningar

Fackligt, Opinionsbildning | 16 June, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-06-16: Svenska Logopedförbundet har ett växande antal lokalföreningar som verkar på regional nivå i fackliga frågor och för att opinionsbilda i frågor som rör logopeder och logopeders målgrupper....

Svensk studie om logopeders kännedom om Best Practice vid afasi

Kompetensutveckling | 11 June, 2021
I slutet av förra året skrev vi om en magisteruppsats från Umeå universitet där Klara Persson och Rut Bråndal undersökte 109 svenska neurologopeders kännedom och tillämpning av de kliniska rekommendationerna Best...

Rädda språkförskolorna

Altinget.se 2021-06-08: Svenska Logopedförbundet, forskare och intresseorganisationer uppmanar till omtag vad gäller språkförskolor. Idag finns det 34 språkförskolor på 26 orter i Sverige men flera kommuner har beslutat att dra...

Språkförskola i Stockholm hotas av indragna resurser

Logopedi | 7 June, 2021
Sveriges Radio P4 Stockholm; Sveriges Television; logopeden.se: Eskil är fem år och går på Vårängens språkförskola i Huddinge söder om Stockholm. Förskolan drivs som ett samarbete mellan en förskolekoncern och...

Tips vid flerspråkighet

Internationellt, Övrigt | 7 June, 2021
PEaCH - Preserving and promoting Europe’s cultural and linguistic heritage through empowerment of bilingual children and families - är ett EU-projekt som syftar till att stötta vårdnadshavare och lärare när...

Standard för kommunikationshjälpmedel

Fackligt, Logopedi | 4 June, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: Svenska institutet för standarder (SiS) har sedan i höstas en ny arbetsgrupp för att ta fram en standard för dynamiska kommunikationshjälpmedel. Arbetet beräknas pågå under ett...

Nya internationella riktlinjer

Tidningen Logopeden nr 2 2021: Logopediska riktlinjer för dystrofia myotonica typ 1 och kliniska riktlinjer för ögonstyrning för personer med cerebral pares finns nu tillgängliga. Dystrofia myotonica typ 1 Nya...

Föräldraperspektiv på tidiga insatser

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 June, 2021
Vi har tidigare skrivit om Anna Fäldts doktorsavhandling om tidiga insatser. En av delstudierna är en kvalitativ undersökning av föräldrarnas upplevelse av att delta i interventionen KOMiTID, som ingår i...

Dysfagiutbildning på SÄBO

Kompetensutveckling, Logopedi | 1 June, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: I det senaste numret av tidningen Logopeden publicerar vi en vetenskaplig artikel av Aia Altayyar, som har undersökt effekten av en webbutbildning om sväljsvårigheter/dysfagi för...

Färsk forskningsöversikt om språkförståelse i skolåldern

Kompetensutveckling, Logopedi | 28 May, 2021
Sirpa Tarvainen, som förra året publicerade en forskningsöversikt om intervention vid nedsatt språkförståelse till barn i åldrarna 1-8 år följer nu upp den förra studien med att undersöka insatser till...
1 2 3 41