Svenskt mått för ordkomplexitet

I somras publicerades ännu en artikel av logoped och doktorand Ulrika Marklund och kollegor i tidskriften Clinical linguistics & Phonetics:  Introducing WCM-SE: The word complexity measure phonetically justified and adapted to Swedish (open access).  I artikeln presenteras ett ordkomplexitetsmått för svenska, (WCM-SE) som är en anpassning av Word Complexity Measure för engelska, tidigare utvecklat av Stoel-Gammon. … Continue reading Svenskt mått för ordkomplexitet