Svenskt mått för ordkomplexitet

Datum: 27 August, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

I somras publicerades ännu en artikel av logoped och doktorand Ulrika Marklund och kollegor i tidskriften Clinical linguistics & Phonetics:  Introducing WCM-SE: The word complexity measure phonetically justified and adapted to Swedish (open access). 

I artikeln presenteras ett ordkomplexitetsmått för svenska, (WCM-SE) som är en anpassning av Word Complexity Measure för engelska, tidigare utvecklat av Stoel-Gammon. Måttet används för att beräkna fonologisk komplexitet och är lämpligt att använda i bedömning av expressiv fonologi hos små barn eller barn med fonologiska svårigheter.

Läs mer om bedömning av tidig fonologisk förmåga:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.