Svenskt logopediskt ståndpunktsdokument

Datum: 25 October, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Forskare inom logopedi från samtliga utbildningsorter har lagt ner ett stort och föredömligt arbete på att ta fram ett logopediskt ståndpunktsdokument, “Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet: ett logopediskt ståndpunktsdokument” av Lohmander, McAllister, Hansson, Hartelius, Blom Johansson, Hansson, Samuelsson, Schalling, Södersten, Östberg, van Doorn.

Dokumentet innehåller bland annat stratifierade uppskattningar av prevalensen av kommunikations- och sväljstörningar baserat på 2016 års befolkningsstruktur och författarna identifierar forskningsområden och riktningar inom logopedi som behöver ges ökad uppmärksamhet i det kommande forskningsarbetet.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.