Svenska Logopedförbundets förslag på förbättringar av vårdvalsmodellen i Stockholm

Datum: 5 October, 2015
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Ni som hunnit läsa senaste numret av Logopeden har fått er en del till livs vad gäller vårdval logopedi i Stockholm.  Synpunkterna från Slof kan sammanfattas i följande punkter:

  • Höj besöksersättningarna
  • Utöka begreppet besök till att omfatta även indirekta insatser
  • Lämna avgörandet kring val av insats till professionen
  • Inför termen resurskrävande besök i samtliga patientkategorier/diagnoser
  • Avgränsa vilka logopediska insatser som ska ingå i vårdval logopedi Avgränsa vilka patientgrupper som ingår i vårdval logopedi

 

Svenska Logopedförbundets hemsida kan ni läsa mer om de förslag som Slof har fört fram i dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.