Svensk forskning om prematura barn

Datum: 29 April, 2022
Kompetensutveckling

Forskning.se 2022-04-20:

En svensk studie har undersökt nästan 400 mycket för tidigt födda barn och visar att barn som föds före vecka 24 löper ökad risk för att senare i livet drabbas av en rad diagnoser. Över hälften av barnen behövde habilitering.

Ökad risk för många olika tillstånd

Urvalet omfattar nästan alla svenska barn som föddes i vecka 22 och 23 mellan 2007 och 2018. Vid uppföljningen var barnen mellan 2 och 13 år gamla och en fjärdedel hade då diagnostiserats med autism och en tredjedel med adhd. Ungefär en femtedel hade synskador och hos 40 % var tillväxten hämmad. Pojkar drabbades oftare än flickor av kognitiva funktionsnedsättningar och synskador men man vet inte varför.

(Bild: Pxhere, CC0)

Följa upp för att ge rätt stöd

Studiens huvudförfattare Ann Hellström, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska, pekar på att resultaten är viktiga i och med Sveriges policy att försöka rädda barn födda före vecka 24.

– I Sverige kan vi exempelvis göra ett kejsarsnitt om ett barn i vecka 22 mår dåligt i magen. Vi har ett ansvar att visa hur det går för dessa barn, dels för att de ska få rätt stöd men också eftersom många länder tittar på om Sveriges policy är någonting att ta efter, säger Ann Hellström.

Fortsatt uppföljning

Barnens överlevnadschanser ökad under studieperioden men det fanns ingen skillnad vad gällde risk för diagnoser. Hellström menar att neonatalvården absolut har förbättrats men tror att det måste till någon ny typ av behandling för att revolutionera utfallet.

Forskargruppen planerar att göra en uppföljning och vill särskilt följa de yngsta barnen i studien vidare, inte minst eftersom diagnoser som autism och adhd ofta ställs när barnen är något äldre.

Läs mer:

Sjukdom och diagnoser följer barn som föds extremt tidigt

Neurodevelopmental disorders and somatic diagnoses in a national cohort of children born before 24 weeks of gestation

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.