Studie bekräftar nyttan av intensiv språkträning efter stroke

Datum: 15 March, 2017
Kompetensutveckling

Dagens Medicin; The Lancet:

En tysk, randomiserad studie med totalt 158 deltagare, publicerad i The Lancet , bekräftar att intensiv språkträning i mer än 10 timmar per vecka förbättrade patienternas språkförmåga även vid kronisk afasi.

Monica Blom Johansson, logoped och universitetslektor vid Uppsala universitet, menar att studien är välgjord och att resultaten stärker Socialstyrelsens kommande riktlinjer vad gäller intensiv språkträning vid afasi efter stroke.

Anledningen till att intensiv språkträning framöver kommer ingå i Socialstyrelsens riktlinjer är en tidigare publicerad Cochrane-översikt. Den visade på positiv effekt av språkträning vid stroke och den aktuella studien styrker alltså detta.

– Resurserna är mycket bristfälliga för denna patientgrupp så de uppdaterade riktlinjerna kommer förhoppningsvis att innebära ett rejält tillskott av logopeder som innebär att vi har möjlighet att erbjuda behandling på ett sätt som vi tidigare inte kunnat. Det gäller framför allt intensiv språklig träning men också träning av funktionell kommunikation och kommunikationspartnerträning, säger Monica Blom Johansson.

En remissversion av Socialstyrelsens kommande riktlinjer förväntas gå ut under våren 2017.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.