Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Datum: 22 September, 2020
Fackligt, Student

Tidningen Logopeden 3 2020: Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.  

Distansundervisning 

-Universiteten var snabba på att ställa om till de nya förutsättningarna och har övergripande informerat och uppdaterat studenterna på ett tillfredställande sätt och genomgående arbetat för att vi ska få den undervisningen vi har rätt till, säger Logopedförbundets studentsektions (Sloss) ordförande Jessika Rior.  

Rättssäker examination 

Något som har upplevts extra problematiskt var huruvida rättssäkerheten skulle kunna säkerställas när planerade salstentamina blev till hemtentor. Överlag har det dock fungerat bra. Oron var större innan de nya rutinerna kom på plats och i efterhand är studenterna nöjda med hur universiteten hanterade examinationerna under pandemin.  

Läs mer om hur pandemin har påverkat Sveriges logopedstudenter i tidningen Logopeden

Hur har pandemin påverkat dina studier? Kommentera gärna!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.