Stor kostnadsökning för Stockholms vårdval

Datum: 20 May, 2016
Fackligt, Logopedi

Dagens Medicin: för vårdval logopedi har kostnaderna mer än tredubblats. Specialiserad fysioterapi är det vårdval som har ökat mest, som på tre år har blivit tretton gånger så dyr. Enligt biträdande sjukvårdsdirektör Mikael Borin var en större kostnadsökning för fysioterapi helt enligt plan, då man menar att annan vård har avlastats.

Kostnaderna för vårdval i Stockholms landsting, SLL, ser ut som att de har dragit i väg sedan de infördes. Socialdemokraterna i landstinget beställde en rapport för att visa ökningen, vilket refererats i medier. Men den måste sättas i ett sammanhang menar Mikael Borin.

– De flesta vårdval är kostnadsmässigt och besöksmässigt vad man trodde, säger Borin.

Men några är det alltså inte. Vilka vill Borin inte gå in på, för det analyseras just nu.

Under 2015 genomförde hälso- och sjukvårdsförvaltningen förändringar i ersättningarna till vårdvalen för att hålla kostnaderna nere, och fler är kanske att vänta.

– Skulle vi bara fortsätta i samma takt befarar vi ett underskott. Fördelen med vårdval kontra upphandling är att man kan justera det löpande, säger Mikael Borin.

Man kan fråga sig om landstingspolitiker och tjänstemän hade någon som helst rimlig uppfattning om befolkningens behov av logopedi? En tredubbling verkar på många sätt helt rimlig då logopedin innan vårdvalet var sorgligt underdimensionerad med långa väntetider och bristande tillgång till direkt behandling. De så kallade “löpande justeringarna” av besöksersättningar, dvs sänkningar på kort varsel,  drabbar vårdvalsverksamheter mycket hårt! Svenska Logopedförbundet bevakar frågan och står i dialog med ansvariga på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samrådsmöte mellan HSF och verksamhetsrepresentanter äger rum 31 maj. Arbetet med att färdigställa nytt förfrågningsunderlag för vårdval logopedi har skjutits upp i flera omgångar. 

Svenska Logopedförbundets yttrande över revisionen av vårdvalslogopedi

Sammanställning av kostnader och vårdkonsumtion 2008-2014

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.