Statistik behövs om elever med funktionsnedsättning

Datum: 13 November, 2020
Övrigt

Dagens Samhälle 2020-11-05

För att kunna följa upp stödinsatser för elever med funktionsnedsättningar behövs statistik. Det menar Malin Ekman Aldén och Fredrik Malmberg, generaldirektörer på Myndigheten för delaktighet respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I dagsläget vet man inte hur många barn, elever och vuxenstuderande som har en funktionsnedsättning, vilket stöd de får eller hur deras skolresultat ser ut. Inte heller finns det möjlighet att följa upp hur utbildningspolitiska beslut påverkar dessa grupper eller att se om stödinsatser har effekt. En aktuell fråga är också pandemins konsekvenser i skolan, men som det ser ut nu kan man inte systematiskt undersöka hur pandemin har har drabbat elever med funktionsnedsättning.

När det gäller argumentet om stigmatisering är det svårt att se något mer stigmatiserande än att man inte synliggörs, i synnerhet om man tillhör en grupp vars rättigheter inte tillgodoses.

Malin Ekman Aldén och Fredrik Malmberg, Dagens samhälle, 2020-11-05

Det samlas in statistik om elevers skolresultat kopplat till utländsk bakgrun, föräldrarnas utbildningsbakgrund samt kön. Utifrån den kunskapen kan resurser sättas in för att öka likvärdigheten. De båda generaldirektörerna menar att man bör göra samma sak för elever med funktionsnedsättning. Bakgrunden kan eventuellt vara en missriktad välvilja och en önskan att inte stigmatisera.

Debattörerna önskar att lämpliga myndigheter ska undersöka hur barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning kan synliggöras i statistiken.

Läs hela debattinlägget

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.