Staten måste ta ansvaret för personalbristen

Datum: 18 April, 2017
Fackligt, Opinionsbildning

Debattinlägg i Dagens Samhälle, undertecknat av Sacos ordförande Göran Arrius och företrädare för förbund inom Saco Hälso- och sjukvård, däribland SRAT:s ordförande Anitha Wijkström:

“För att möta de utmaningar som det innebär att Sveriges befolkning framöver kommer att bestå av betydligt fler barn och äldre behöver resurser tas bättre tillvara. Gemensamt kan vi hjälpas åt att lägga grunden för en bättre hälsa, sjukvård och omsorg. Men då krävs mer kompetensutveckling och kunskapsstöd.”

Debattörerna skriver bland annat att apotekare, arbetsterapeuter, audionomer, dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer, kuratorer, logopeder, läkare, optiker, psykologer, psykoterapeuter, receptarier, tandläkare, tandhygienister har stor kunskap och kompetens som inte nyttjas fullt ut i dag. Dessa yrkesgrupper skulle kunna finnas på fler platser där deras kunskap kan ge stor patientnytta. Genom ett stärkt förebyggande arbete, inte minst inom kommunerna, skulle en del sjukdomstillstånd kunna undvikas och med en förstärkt primärvård med teamarbete skulle resurserna inom specialiserad vård kunna läggas på de patienter i störst behov.

Skribenterna betonar vikten av kompetensutveckling och kunskapsstöd i vardagen och att staten behöver ta ett ökat ansvar för att säkra kompetensförsörjningen.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.