Staten bör reglera specialisttitlar för fler yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård

Datum: 23 February, 2023
Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi, Opinionsbildning

Dagens Medicin 2023-02-22:

Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Dietisternas Riksförbund pekar på behov av statlig styrning av specialistordningar för sina professioner.

I dagsläget sköts administration, antagning, delar av genomförandet av utbildningen och slutligt godkännande av specialister av fack- och professionsförbunden för respektive yrkesgrupp. Ordförandena för Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Logopedförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter vill istället se att staten ansvarar för styrning och planering så att rätt kompetens finns på rätt plats. Det första viktiga steget är att reglera specialisttitlarna för de professioner som debattörerna företräder, på samma sätt som redan sker för läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 

Läs hela debattinlägget!

Vi vill se en statlig reglering av våra specialisttitlar

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.