Standard för patientdelaktighet

Datum: 22 June, 2021
Övrigt

Göteborgs universitet 2020-10-12:

Sedan i höstas finns en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård framtagen av Svenska institutet för standarder (SiS) på initiativ av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Standarden finns tillgänglig via SiS webbplats och kan användas som stöd för planering, hantering, genomförande och systematisk utvärdering av dagliga aktiviteter och kan stärka patienterna i vårdprocessen. Dessutom kan standarden användas för att stödja patientdelaktighet på systemnivå och säkerställa att patientperspektivet ingår i utveckling, implementering och utvärdering av tjänster, forskning och policyer inom hälso- och sjukvård.

I framtagandet av standarden deltog bland annat Funktionsrätt Sverige representerat, där bland andra Stamningsförbundet, Dyslexiförbundet och Afasiförbundet finns med.

Standard för personcentrerad vård (registrering krävs)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.