Standard för kommunikationshjälpmedel

Tidningen Logopeden nr 2 2021: Svenska institutet för standarder (SiS) har sedan i höstas en ny arbetsgrupp för att ta fram en standard för dynamiska kommunikationshjälpmedel. Arbetet beräknas pågå under ett par år och kontaktperson och projektledare är Alexandra Antoni. Logopedin representeras av Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström samt Lovisa Verner, hjälpmedelskonsulent i Region Örebro. I … Continue reading Standard för kommunikationshjälpmedel