Stamning: den terapeutiska alliansen

Datum: 25 September, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi
Stamning: den terapeutiska alliansen

Logopeden nr 3 2020: Aktuell forskning från vårt grannland i väst om relationen mellan terapeut och patient.

Inom psykoterapin har man länge betraktat den terapeutiska alliansen som en viktig faktor för hur väl en behandling utfaller, men hur ser det ut inom logopedi? Den norska logopeden Hilda Sønsterud disputerade i våras med avhandlingen Stammebehandling – hva hjelper for hvem? Sønsterud har undersökt den terapeutiska alliansen mellan logopeden och vuxna patienter som stammar (Sønsterud et al., 2019a). Hon har också kartlagt patienternas önskemål och förhoppningar om stamningsbehandlingen med hjälp av ett frågeformulär (Sønsterud et al., 2019b) som tack vare svenska stamningslogopeden Karin Dahlin även finns tillgängligt på svenska och går att ladda ner och använda kliniskt för den som har konto på Logopedforum.se.  

Den terapeutiska alliansen inom stamningslogopedi 

Den relation som uppstår mellan terapeut och patient kallas den terapeutiska alliansen och handlar både om den känslomässiga relationen och om samarbetet – att komma överens om vilka mål man har för behandlingen och på vilket sätt man ska komma dit. 

Sønsterud undersökte den terapeutiska alliansen mellan logoped och personer som stammar med hjälp av Working Alliance Inventory – Short Version Revised och alliansen delades in i tre processer: 

  • bond – det känslomässiga bandet mellan terapeut och patient 
  • goal – hur väl terapeuten och patienten är överens om behandlingsmålen 
  • task – hur relevant terapeuten och patienten tycker att behandlingens innehåll är   

Deltagarna skattade det känslomässiga bandet relativt högt genom hela behandlingsperioden, men skattningen tycktes inte hänga samman särskilt tydligt med behandlingsresultatet. Ett starkare samband sågs däremot mellan behandlingsutfall och överensstämmelse mellan terapeutens respektive patientens syn på behandlingens mål och innehåll. Patienter som upplevde en mer positiv terapeutisk allians när det gällde behandlingens mål och innehåll hade alltså ett mer positivt behandlingsresultat.  

Läs mer i tidningen Logopeden!

Referenser 

Sønsterud, H., Kirmess, M., Howells, K., Ward, D., Feragen, K. B., & Halvorsen, M. S. (2019a). The working alliance in stuttering treatment: a neglected variable? International journal of language & communication disorders, 54(4), 606-619. 

Sønsterud, H., Feragen, K. B., Kirmess, M., Halvorsen, M. S., & Ward, D. (2019b). What do people search for in stuttering therapy: Personal goal-setting as a gold standard? Journal of communication disorders, 105944. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.