SRAT’s remissvar på Skolkommissionens “Samling för skolan”

Datum: 27 September, 2017
Fackligt

SRAT’s remissvar på Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Skolkommissionen. SOU 2017:35. Signerat av förbundsordförande SRAT Anitha Wijkström, ordförande Svenska Logopedförbundet Ulrika Guldstrand och förhandlare SRAT Mattias Torell.

Kort sammanfattning av remissvar (som kan läsas i sin helhet på förbundets hemsida.)

SRAT lyfter fram vikten av kompetensförsörjning och stödstrukturer till den pedagogiska personalen för förhöjd kvalitet och likvärdighet i skolan. En underbyggd och bemannad elevhälsa med yrkesskickliga professioner som samverkar med lärarkåren kan ge lärarna mer tid till eleverna och sitt grunduppdrag. Logopeder behöver bli en ordinarie yrkesgrupp inom elevhälsan.

Vidare välkomnas kommissionens förlag om stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan, obligatorisk kartläggning och åtgärdsgaranti i förskoleklass samt tillsättandet av en statlig utredning av elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.