SPSM:s studiepaket om AKK

Datum: 9 December, 2015
Kompetensutveckling

Skolvärlden:

 SPSM släpper nu ett webbaserat studiepaket om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Elever med behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisning, och därför satsar nu Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på att höja pedagogernas kunskaper i att möta de behoven. Med hjälp av självstudier på nätet ska lärare bättre stötta dessa elever att uttrycka sig och ge dem tillgång till material som stimulerar kommunikation och samspel och som stödjer möjligheten att förstå.

Studiematerialet består av filmade föreläsningar och vänder sig i första hand till lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Begreppet ”alternativ och kompletterande kommunikation” reds ut, och även hur olika former av AKK används i kommunikation och samspel mellan människor.

Studiepaket AKK

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.