Språkutveckling i förskoletamburen

Datum: 22 April, 2021
Kompetensutveckling

Forskning.se 2021-03-02:

En enkel idé som en boklåda i tamburen på förskolan kan bidra till barns språkutveckling visar en studie från Göteborgs universitet.

Ann Nordberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet har följt det språkutvecklande arbetet på nio förskoleavdelningar vid förskolor i Vänersborgs kommun, dels i ett aktionsforskningsprojekt och dels i en uppföljande studie.

Aktionsforskning

Aktionsforskning innebär att personalen forskar i sin egen verksamhet, det aktuella fallet handlade det om att observera språkstödjande handlingar genom att bland annat filma interaktion mellan personal och barn, kritiskt reflektera över vardagssituationer och utifrån det utveckla nya former för att stödja barnens språkutveckling och bli bättre språkliga förebilder.

Bild från 1177.se

Boklåda i tamburen

En boklåda i tamburen resulterade i att barnen läste och pratade om böcker medan de väntade på sin tur att få gå ut.

Förskolans språkstödjande handlingar ökade och den uppföljande studien visade att personalen fortsatte och fördjupade det språkutvecklande arbetssättet.

Det kommunikationsstödjande klassrummet

Förskolepersonalen har använt sig av ett observationsverktyg för att kartlägga den egna verksamheten. Instrumentet är utvecklat av Julie Dockrell (svensk översättning av Waldmann, Dockrell & Sullivan finns tillgänglig via Skolverket). Kartläggningen har sedan använts till att reflektera, utvärdera och utveckla verksamheten.

Artiklar

Nordberg, A. (2020) Aspects of teachers’ language and communication support in Swedish preschools after a second phase of implementation, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2020.1841181

Nordberg, A. (2021) Support of language and communication in the ‘Tambour situation’ in Swedish preschools, Early Child Development and Care, 191:5, 699-712, DOI: 10.1080/03004430.2019.1645134

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.