Språktest av invandrarbarn i Danmark

Datum: 6 February, 2017
Övrigt

Sydsvenskan: I Danmark språktestas treåringar från invandrarfamiljer. Om de inte klarar språktestet, måste barnen gå i förskola. Politikerna vill nu sänka teståldern till två år, utvidga tiden i språkgrupp till 30 timmar/vecka och dra in barnbidraget för de familjer som inte låter barnen gå i förskola. Redan idag är minst 30 timmars förskola i veckan obligatorisk för flerspråkiga barn om föräldrarna är arbetslösa.

Testet, som tar ungefär en kvart, utförs av språkpedagoger, som sedan också arbetar med språkstimulans i de aktuella språkgrupperna. Språkgruppen är mycket mindre än de andra barngrupperna på förskolan för att pedagogerna ska kunna ägna mer tid åt varje barn, och de fyra timmarna per dag fylls av läsning, sånger, ramsor och samtal.

 Både förskollärarnas fackförbund och språkpedagogerna i reportaget är kritiska till att den föreslagna sänkningen av testålder:
Det är svårt nog att testa treåringar, menar språkpedagogerna Jane Cronqvist och Methe Hansen.
Man undrar hur reliabelt nuvarande test är om det tar en kvart att genomföra???
I Sverige förekommer inga tester i förskolan. Förskolans läroplan är tydlig med att språkutveckling är viktigt. Svenskan är huvudspråk, men läroplanen säger också klart att det är förskolans uppgift att utveckla barnens förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, påpekar att ensidigt fokus på barnens andraspråk – i det här fallet danskan – på bekostnad av barnets modersmål, kan hämma utvecklingen av båda språken.
– Att gå i förskolan är ingen garanti för att andraspråket utvecklas effektivare, särskilt om förskollärarna inte har kompetens i barns andraspråksutveckling. Ett väl utvecklat modersmål hänger ihop med ett bra andraspråk. Vi vet nu att man behöver utveckla båda språken, och att de stödjer varandra, säger hon.
Hela artikeln i Sydsvenskan
Myter om flerspråkighet
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.