Språksvårigheter hos för tidigt födda barn

Datum: 4 January, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

Journal of Speech, Language, and Hearing Research publicerade nyligen en metaanalys av Emily Zimmerman gällande språkförmåga hos prematura barn och barn med låg födelsevikt. I studien definierades prematur som född före 37:e gestationsveckan, låg födelsevikt innebar att barnen vägde under 2500 gram. Studien inkluderade 16 olika studier med totalt över 2700 deltagare. Språkförmågan hade följts upp någon gång mellan 5 och 9 års ålder.

Metaanalysen visade att de prematura barnen och barnen med låg födelsevikt hade signifikant sämre resultat för såväl impressiv som expressiv språkförmåga som för fonologisk medvetenhet. Det fanns inga signifikanta skillnader vad gällde pragmatisk förmåga. Zimmermans slutsats är att logopeder bör ha detta i åtanke när det gäller prematura barn som närmar sig skolåldern.

 

Zimmerman, E. (2017). Do Infants Born Very Premature and Who Have Very Low Birth Weight Catch Up With Their Full Term Peers in Their Language Abilities by Early School Age? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Newly Published. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.