Språkstörningstema hos Attention

Datum: 20 November, 2017
Övrigt

Organisationen Attention, intresseorganisationen för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, anhöriga och yrkesverksamma, uppmärksammar språkstörning i senaste numret av sin medlemstidning, som finns att . Medverkar gör bland annat logopederna tillika forskarna Nelli Kalnak och Carmela Miniscalco samt 16-åriga Moa, som berättar hur det är att ha en språkstörning (eller språknedsättning som hon föredrar att kalla det).

Attention har tagit fram flera olika informationsfilmer om NPF bland annat den här, där Barnombudsmannen berättar om barns rättigheter. Inom kort kommer även en film om språkstörning!

 

Andra intresseorganisationer som jobbar för att förbättra villkoren för personer med språkstörning är Talknuten/Afasiförbundet och DHB. För yrkesverksamma finns även föreningen Sits, som arbetar för att sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.