Språkstörningsprojekt i Nacka

Datum: 3 May, 2018
Logopedi, Övrigt

Nacka kommun:

Pedagog- och logopedgruppen på barn- och elevhälsan i Nacka har fått medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) för att under 2018 genomföra två projekt som syftar till att ge fler elever förutsättningar att bli delaktiga i undervisningen och att nå kunskapsmålen i skolan.

Projektet Att möta elever med språkstörning syftar till att kartlägga antalet elever med språkstörning i förskoleklass och lågstadiet. Man ska också  undersöka lärarnas behov  av stöd och kompetensutveckling kring språkstörning, vilket ligger till grund för de föreläsningar och workshops som erbjuds till lärare och övrig skolpersonal. Målsättningen är att öka likvärdigheten och förbättra förutsättningarna för eleverna.

I projektet Anpassad språklig medvetenhetsträning för barn med språkstörning ska pedagog- och logopedgruppen ta fram stöd för barnen med språkstörning så att de får lättare att vara delaktiga i språklekarna.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.