Språkstörning – hur går snacket på andra sidan klotet?

Datum: 10 June, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Diskussioner om definitioner och terminologi kring språkstörning pågår både i Sverige och internationellt. I höstas hölls “National Roundtable on Specific Language Impairment” i Australien med bland andra professor Sheena Reilly. Man diskuterade bland annat diagnoskriterier lämpligheten i benämningen Specific Language Impairment (SLI). Precis som i Sverige förekommer även i Australien  olika beteckningar för språkstörning och dessutom finns det australiska territorier vars lagstiftning inte klassificerar språkstörning som en funktionsnedsättning.

Reilly menar att beteckningen SLI har passat bra för forskning men att den inte återspeglar verkligheten. Nuvarande klassificering är godtycklig och inte särskilt användbar varken kliniskt eller i utbildningssammanhang. Det är av största vikt att kriterier och terminologi inte exkluderar barn från intervention. Man rekommenderar att ta bort ordet “specifik” och helt enkelt använda termen språkstörning rakt av. Det finns inget forskningsstöd för att inkludera icke-verbal IQ som ett kriterium för språkstörning.

Man betonar också vikten av samarbete mellan logopeder och lärare.

Läs hela Discussion Paper. National Roundtable on Specific Language Impairment

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Konsensus kring språkstörning – open access-artikel! – Logopedforum
6 år sedan
[…] Australien […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.