Språkstörning hos flerspråkiga barn

Datum: 17 August, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

2014 startade ett projekt vid namn  Multilingual children with SLI – bridging the gap between theory and practice. Detta med anledning av de utmaningar det kan innebära att ge flerspråkiga barn med språkstörning ett bra omhändertagande. Deltagare från sju europeiska länder deltog, framför allt logopeder, speciallärare och forskare. Ett av syftena med projektet var, att trots de stora skillnaderna i organisationen av hälsosystem i de olika länderna, finna gemensamma grundläggande problem och också kunna föreslå åtgärder för diagnostiska, kliniska och pedagogiska utmaningar. Andra syften var att försöka komma fram till ‘best practice’ oberoende av hälsosystem och att kunna delge varandra relevant forskning.

I slutet av maj i år avslutades samarbetsprojektet och arbetet har mynnat ut ett position statement där man gör ett antal ställningstaganden, bland annat:

  • Flerspråkiga barn ska ha samma tillgång till insatser som enspråkiga.
  • Alla språk måste tas i beaktande och barnets språkbakgrund ska undersökas noggrant.
  • Enspråkiga normer ska inte appliceras på flerspråkiga barn, eftersom det missgynnar dem och inte återspeglar deras språkliga förmåga.
  • Man behöver ha tillgång till tränade tolkar och alla språk måste bedömas för att kunna ge lämplig intervention.

Hela Position Statement

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.