Språkstörning/DLD fick uppmärksamhet i samband med DLD-dagen den 14 oktober

Datum: 16 October, 2022
Logopedi, Opinionsbildning

Östgöta Correspondenten 2022-10-14:

I en artikel publicerad på DLD day 14 oktober 2022 medverkar Christina Reuterskiöld, professor i logopedi, Anna Ekström, universitetslektor i logopedi samt doktoranden Lovisa Elm, samtliga från Linköpings universitet och pratar om språkstörning/DLD och dess konsekvenser.

Forskarna som medverkar i artikeln betonar att logopedinsatser är avgörande för att barn med språkstörning ska få rätt hjälp. Man lyfter att trots att språkstörning är så pass vanligt är det fortfarande en relativt okänd funktionsnedsättning. Mellan 7 och 10 % av befolkningen har språkstörning, vilket kan jämföras med autismspektrumtillstånd där motsvarande siffra är 1,5 %.

– Det här är en diagnos som finns i alla samhällsklasser, i alla kulturer, hos enspråkiga barn och flerspråkiga barn, säger professor Christina Reuterskiöld.

Det är avgörande för självbilden att man får stöd från början.

Anna Ekström, Corren 2022

Inlärningen i skolan sker till stora delar via språket vilket leder till skolsvårigheter för elever med språkstörning, men språkstörning kan även leda till att det blir svårt med kompisar och innebär en ökad risk för psykisk ohälsa. Språkstörning kan misstas för andra svårigheter, bland annat eftersom ungdomar med språkstörning kan använda olika strategier för att svårigheterna ska bli mindre märkbara för omgivningen. Språkstörningen påverkar hela livssituationen och växer inte bort.

– Det är avgörande för självbilden att man får stöd från början, säger Anna Ekström.

 

Läs hela artikeln! (betalvägg)

Flera i varje skolklass har dold funktionsnedsättning

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.