Språkgiva, språkstimulerande projekt i Smedjebacken

Datum: 15 March, 2016
Logopedi

DT: Språkgiva är ett samarbetsprojekt med familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken, landstingets logopeder, barnavårdscentralen och folkhälsoplaneraren i kommunen. Syftet är att via berättarpåsar, språkryggsäckar och språkväskor stärka barnens språk, öka deras läsförståelse, öka intresset för läsning och att hjälpa barn med språksvårigheter.

Projektet startade för två och ett halvt år sedan. Inledningsvis gjorde man i ordning berättarpåsar, som sedan dess finns på biblioteket för utlån till förskolor. År två fokuserade man på boksamtal och nu riktar man in sig på material för utlåning även till hemmen. Språkväskor och språkryggsäckar ska hjälpa till att stödja barn med svårigheter med tal, språk och kommunikation och lånas ut via ordination.

 

 

Språkgiva har finansierats av Kulturrådet, Smedjebackens kommun och Lions.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.