Språkförskola i Stockholm hotas av indragna resurser

Datum: 7 June, 2021
Logopedi

Sveriges Radio P4 Stockholm; Sveriges Television; logopeden.se:

Eskil är fem år och går på Vårängens språkförskola i Huddinge söder om Stockholm. Förskolan drivs som ett samarbete mellan en förskolekoncern och logopediverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Genom ett särskilt språkförskoleavtal finansieras logopedtjänsterna via Region Stockholm. Nu upphör de kommunala tilläggspengar som möjliggör mindre barngrupper, trots att kommunen skriver under på behovet av särskilt stöd. Detta medför att de små barngrupperna är ett minne blott och får konsekvensen att Vårängen inte längre uppfyller kriterierna för att få logopedtjänsterna finansierade av regionen. Efter nästa läsår kommer det därför inte längre att finnas logopeder på förskolan.

Även fristående resursskolor, exempelvis Lunaskolorna som riktar in sig på elever med autism, drabbas av nya regler kring tilläggsbelopp. Den direkta konsekvensen blir att skolorna inte tar in nya elever hösten 2021.

Stadens bidrag räcker inte

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.