Språkförskolan i Huddinge

Datum: 11 March, 2019
Logopedi

KMAGASIN 5 mars: 

På språkförskoleavdelningen jobbar logopederna Lovisa Elm och Linnea Vestermark. De är anställda av  Funktionsområde Logopedi på Karolinska Universitetssjukhuset, men har sin dagliga arbetsplats på en förskola som har två avdelningar med språkinriktning, två traditionella avdelningar och en avdelning för barn med barn som är döva eller har hörselnedsättning. Lovisa och Linnea menar att behovet av den här typen av verksamhet är stort och att det finns fler barn som skulle kunna vara hjälpta av att gå på språkförskola.

– Barnen får en intensiv och mångsidig språkbehandling både av oss och pedagogerna. Vi logopeder väljer ut vad vi ska jobba och vilka material vi ska använda utifrån behandlingsplanen, säger Linnea.

På förskolan används TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och föräldrarna erbjuds även utbildningar, både vad gäller TAKK och vad gäller metoder för språkstöd i vardagen.

I Stockholms län finns ett samarbete mellan flera kommuner och landstinget, där landstinget står för logopedresursen om kommunen uppfyller fastställda krav som bland annat omfattar barngruppens storlek och den pedagogiska personalens kompetens. Logopeden kan antingen vara anställd av en logopedverksamhet, som i detta fall eller vara anställd av kommunen men finansierad av landstinget.

Läs hela artikeln!

Läs mer om språkförskolor på språkförskoleföreningens hemsida

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.