Språkförskola i Lycksele läggs ned när kommunen måste spara

Datum: 21 December, 2022
Logopedi

Västerbottenskuriren 2022-12-03; Folkbladet Västerbotten 2022-12-21:

Gymnasieskolan, grundskolan och förskolan i Lycksele behöver göra kostnadsminskningar på minst 3 miljoner 2023 för att klara budgeten.

Avveckling av språkförskola

Som ett led i besparingarna föreslås en avveckling av språkförskoleavdelningen Pippi, som är en integrerad avdelning där sex av tolv platser riktar sig till barn som har språkstörning. I dagsläget fyller man inte platserna och planen är därför att dra in en tjänst och överföra övriga resurser till centrala elevhälsan med motiveringen att resurserna därmed kommer alla förskolor till del. Dessutom föreslår man att en språksatsning på en av kommunens skolor fasas ut.

EDIT: Beslut om att lägga ned språkförskolan har nu fattas. Föräldrar är upprörda över beslutet och planerar att anmäla kommunen för brott mot arbetsmiljölagen, skollagen och Barnkonventionen.

Elever får inte det stöd de behöver

Lärarförbundet är kritiskt till förslaget.

– De kallar det för budgetanpassningar, men det är nedskärningar det handlar om, säger Lena Axelsson Westergren, ordförande för Lärarförbundet i Lycksele. Axelsson Westergren pekar också på att det så sent som för två år sedan genomfördes stora och kännbara neddragningar inom skolan som innebär att eleverna har svårare att få det stöd eller de utmaningar de behöver.

Läs mer!

Besparingar hotar skolorna i Lycksele (betalvägg)

Språkförskola avvecklas – nu ryter föräldrar ifrån (betalvägg)

Läs också:

Språkförskoleföreningens hemsida

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
8 månader sedan
Nu ryter föräldrar till barn på språkförskolan i Lycksele ifrån rapporterar Folkbladet Västerbotten. Ett föräldrapar menar att utbildningsnämnden bryter mot skollagen i och med att beslutet om nedläggning av språkförskolan Pippi har fattats över huvudet på föräldrar till barnen på språkförskolan. Föräldrar till barn på språkförskolan planerar nu att anmäla kommunen för brott mot arbetsmiljölagen, skollagen och brott mot barnkonventionen. Vad gäller brott mot arbetsmiljölagen rör kritiken att kommunen inte uppvisat någon tydlig plan på hur förändringen ska ske. Brott mot skollagen anser föräldrarna att kommunen gör sig skyldig till genom att inte samråda med föräldrar och barn redan på förslagsstadiet. Lycksele kommuns skolchef Samuel Lundström förklarar avvecklingen i huvudsak med att det är för liten barngrupp på språkförskolan. I den lagda budgeten står det också att barnen i kommunen får diagnosen språkstörning senare vilket i sin tur leder till färre ansökningar till Pippi, eftersom diagnos krävs för att få plats på språkförskolan. Lundström anser att man följt de regler och lagverk som finns men säger till Folkbladet att han välkomnar en anmälan och påföljande utredning som prövar om kommunen gjort fel på något sätt.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.