Speechbite: talapraxi

Datum: 30 January, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Januari månads tema för utmärkta Speechbite, som sammanställer logopedisk forskning, är (förvärvad) talapraxi.

Bland annat tipsar Speechbite om två open-access-artiklar med fallstudier samt en relativt färsk randomiserad kontrollerad studie:

Treatment for apraxia of speech in nonfluent variant primary progressive aphasia (2012)

Paving the way for speech: voice-training-induced plasticity in chronic aphasia and apraxia of speech – three single cases (2014)

Self-Administered Computer Therapy for Apraxia of Speech: Two-Period Randomized Control Trial With Crossover (2016)

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.