Specialistordningen

Datum: 20 October, 2019
Fackligt, Kompetensutveckling

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 1 januari 2015, och hittills har 14 logopeder specialistbevis. Syftet med specialistordningen är att ge möjlighet att samla och formalisera klinisk och teoretisk kunskap inom ett valt specialistområde. Den specialiserade logopeden kan möta behov av fördjupad kunskap i det direkta kliniska arbetet, och fungerar även som kunskapsförmedlare, mentor och metodutvecklare. För att kunna ansöka om specialistbevis krävs: 

– Legitimation som logoped

– Godkänd masterexamen med inriktning logopedi, eller, godkänt halvtidsseminarium på forskarutbildning

– 5 års arbetslivserfarenhet som logoped varav 3 år inom specialistområdet

– En klinisk portfölj om 80 timmar.  

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida. Efter diskussioner i specialistrådet och i styrelsen har en del ändringar gjorts, framförallt gällande innehållet i den kliniska portföljen. Specialistrådet har önskat ett större fokus på den och har utökat antal timmar från tidigare 60 till 80. Det kommer vidare att finnas en tydligare koppling mellan klinik och teori, och ett större inslag av reflektion kring det egna lärandet hos den sökande. 

Grundat på diskussioner med de specialister som vi har idag, med specialistrådet och med styrelsen så lyfts det i de uppdaterade anvisningarna fram att det är viktigt att diskutera och förankra sin tänka specialisering med arbetsgivaren.

Svenska Logopedförbundet tar emot ansökningar om specialistbevis två gånger per år, 15 april och 15 oktober.

Information om specialistordningen och om ansökan finns på Slof:s hemsida: https://www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/Specialistordning/

Där finns också en förteckning över samtliga specialister!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.