Specialistlogoped som brinner för munhälsa

Datum: 19 April, 2021
Logopedi

Dagens Medicin, 2021-04-16

Isadora Telford är specialistlogoped på hjärnskaderehabiliteringen, Danderyds sjukhus och initiativtagare till ett förbättringsprojekt kring munhälsa.

– Jag brinner verkligen för bättre munhälsa. En mun som inte tas om hand kan snabbt försämra individens livskvalitet eftersom det blir svårare att både tala och äta, säger Isadora Telford. 

Till hjärnskaderehabiliteringen kommer vuxna patienter med förvärvade hjärnskador, i de flesta fall orsakade av stroke eller trauma mot huvudet. Majoriteten av patienterna har svårt att borsta tänderna och ligger därmed i riskzonen för flera problem relaterade till bristande munhälsa. Många gånger startar munproblemen under vårdtiden och för att sätta ämnet i fokus startade Isadora Telford ett munvårdsprojekt våren 2019.

Isadora Telford, specialistlogoped på Danderyds sjukhus (foto: privat).

En ny rutin på avdelningen som införts i och med satsningen på munhälsa är att riskbedöma munnar vid in- och utskrivning och att upprätta en plan där det framgår vad som behöver göras för att bibehålla eller förbättra munhälsan. Med hjälp av bedömningsinstrumentet Revised Oral Assessment Guide (ROAG) får man en bild av patientens munhälsa.

Maria Johansson är enhetschef för den paramedicinska enheten vid Danderyds sjukhus:

Personalen kan betydligt mer om ämnet och arbetar mer systematiskt med munvård. Att ta en titt i patientens mun är numera en lika självklar del av rehabiliteringen som att undersöka musklerna, säger Maria Johansson.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.