Specialister inom logopedi – en del av samhällets snabba kunskapsutveckling

Datum: 12 November, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 2015 och administreras och handläggs av Svenska Logopedförbundet och ett tillsatt specialistråd. Med ökad forskningsaktivitet bland Sveriges logopeder och den snabba kunskapsutvecklingen som sker är det viktigt att omsätta detta i den kliniska verksamheten.

Ansvarig för specialistrådet i Logopedförbundet, Helena Svanberg Knight, beskriver vikten av specialistordningen:

Vi behöver kunna möta behovet av fördjupad och specialiserad kunskap inom specifika områden. Specialistordningen ger en möjlighet att samla och formalisera klinisk och teoretisk kunskap inom ett område. 

Varje år fortsätter gruppen specialistlogopeder att öka. De flesta är specialiserade inom huvudområdet språk, men det finns även logopeder specialiserade inom tal, röst och sväljning. Alla logopeder har också en inriktning inom sitt huvudområde. Den specialiserade logopeden ska fungera som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och stå för ett vetenskapligt förhållningssätt.

I oktober 2018 blev logopederna Margareta Gonzalèz Lindh, Gävle, och Marika Habbe, Stockholm, specialister. I huvudområdet sväljning med inriktning diagnostik och intervention respektive huvudområdet språk med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern.

Logopedförbundet gratulerar Margareta och Marika!

Läs mer om de nybakade specialisterna på Logopedförbundets hemsida: https://www.srat.se/Logopederna/Nyheter/2018/20182/nya-specialister/

Läs mer om specialistordningen och hur du går tillväga för att ansöka om specialistbevis på Logopedförbundet hemsida: https://www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/Specialistordning/

Läs också mer om de nybakade specialistlogopederna i nästa nummer av tidningen Logopeden. Om du är medlem i Svenska Logopedförbundet får du tidningen hem i din brevlåda fyra gånger om året.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.