Special Nest – tidningen om neuropsykiatri

Datum: 24 November, 2015
Kompetensutveckling

Special Nest beskriver sig som  orädd i sitt förhållande till olika ståndpunkter och åsikter – “vår uppgift är att skildra, inte att ta ställning”.
Tidningen vänder sig till yrkesverksamma, intresserade, familjer, vuxna, ungdomar och barn samt bärare av egen funktionsnedsättning. Det passar alltså bra att tipsa patienter, elever, anhöriga mfl om tidningen.

Läs mer om bland annat

10 myter om autismspektrumtillstånd

Språkstörning, språkförsening och dyslexi (medverkan av logoped Carina Aronsson!)

Lärare måste bli mer visuella

Enkel, snabb och visuell kommunikation

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.