Slofs synpunkter på riktlinjer för Parkinson och MS

Datum: 26 April, 2016
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Svenska Logopedförbundet betonar vikten av att logoped ska vara en obligatorisk profession i de multidisciplinära teamen.

Läs mer om riktlinjerna och förbundets synpunkter på Svenska Logopedförbundets hemsida!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Arbetet med riktlinjerna fortsätter och en slutversion publiceras i december 2016. Som en del i arbetet tar Socialstyrelsen fram indikatorer som speglar de mest centrala rekommendationerna i riktlinjerna, samt målnivåer för ett urval av indikatorerna. När slutversionen av riktlinjerna presenteras kommer Socialstyrelsen även att publicera en utvärdering som beskriver hur landstingen arbetar i förhållande till de rekommendationer som ges i riktlinjerna.
Bra remissvar. Tråkigt med så tandlösa rekommendationer avseende teamen. På lokal nivå upplever jag att man accepterar att logopeder har något att tillföra, men man anser sig inte behöva en fast närvaro, utan det heter att logopeden ska kopplas in utifrån behovet hos den enskilde patienten. Ett stort ansvar faller då på övriga professioner att dels se behovet, dels förstå att det är en logoped som ska involveras.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.