Skolor som brister i särskilt stöd brister ofta i elevhälsan

Datum: 22 September, 2016
Övrigt

Skolinspektionen:  Skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan. Det visar en tematisk analys av Skolinspektionens statistik för första halvåret 2016.

Brister i särskilt stöd är den näst vanligaste orsaken till att skolor anmäls till Skolinspektionen och många skolor får också påpekanden om brister i arbetet med särskilt stöd i samband med Skolinspektionens granskning. Det kan gälla hur skolornas utredningar av elevens behov av stöd utförs, att den tar för lång tid eller att åtgärder inte är anpassade till den enskilde elevens behov.

Elevhälsan spelar en viktig roll i arbetet med att kartlägga och identifiera elever i behov av särskilt stöd. Många skolor som får kritik vad gäller arbetet med särskilt stöd, kritiseras också för att de inte utnyttjar elevhälsan i arbetet med att tidigt upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd.

Tematisk analys över rätten till stöd

 

Gör logopeder till en obligatorisk kategori i elevhälsan. Många kommuner har redan upptäckt vad logopeder kan bidra med i skolans värld, men de behöver bli fler!

Om logopeder i elevhälsa och i skolan:

Kommunlogopedi på frammarsch

Robertsfors – kommunlogopedtätast i Sverige?

Hur samarbetar lärare och logopeder i klassrummet?

Skollogopedblogg

Fler skollogopeder i lärarbristens spår

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Regeringen drar tillbaka läsa-skriva-räkna-garantin – Logopedforum
6 år sedan
[…] Skolinspektionens granskningar tyder på att stödinsatser ofta sätts in för sent och att de inte alltid anpassas efter varje elevs behov. […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.