Skolbarn med språkstörning får inte rätt stöd

Datum: 16 March, 2021
Logopedi

UPPDATERAT!

Sveriges Television, 2021-03-16, 2021-04-06:

SVT Nyheter uppmärksammar logopeder – eller snarare bristen på logopeder – i skolan. En kartläggning bland landets kommuner visar att en stor andel saknar logoped.

Stora svårigheter i skolan

Språkstörning förekommer hos ungefär två elever i varje klassrum och en språkstörning/DLD växer sällan bort utan kan ge stora konsekvenser även hos äldre barn, ungdomar och vuxna. Flera av Sveriges kommuner anser att de inte har tillräcklig kunskap för att hjälpa elever med språkstörning.

Marika Habbe, specialistlogoped vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, förklarar att mycket av inlärningen i skolan bygger på språk och därför behöver dessa elever ett väldigt omfattande stöd av både pedagoger och logopeder.

Marika Habbe, logoped på Resurscenter tal och språk (foto: Signe Tonér)

Skolbarn mellan stolarna

Sjuåriga Elsa från Ljungby i Småland hamnar mellan stolarna och får varken behandling via logopedmottagningen, som avslutar barn med språkstörning i samband med skolstart, eller via skolan, som inte har någon logoped och som anser att det är regionens ansvar. Elsas föräldrar har därför valt att betala ur egen ficka för helprivat logopedi.

Logopeder i skolorganisationen

Barbro Bruce, logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagog betonar vikten av samarbete mellan logopeder, speciallärare och specialpedagoger för barn i språklig sårbarhet. Bruce anser att det är önskvärt att logopeden finns inom ramen för skolans organisation och betonar att de språkliga kraven i läroplanen för grundskolan är höga och att de dessutom ökar för varje år i skolan.

Norrköping satsar på logopeder

I Norrköping har man valt att satsa på logopeder både i skola och förskola. Logopederna i förskolan jobbar tätt tillsammans med pedagogerna och man upplever att arbetssättet, med bland annat visuellt stöd, gynnar alla barn.

Ann-Sofie Taleman, som är samordnande logoped i Norrköpings kommun, berättar om hur man kan upptäcka en språkstörning.

Borlänge i täten för skollogopedi i Dalarna

I Borlänge finns fyra kommunlogopeder, bland annat Åsa Rundström, som förklarar att logopeden gagnar alla elever, inte bara dem med språkstörning.

Rektorn på Tjärnaskolan, där Åsa Rundström arbetar, menar att logopederna har en oerhörd betydelse.

– Nu ser vi, vilket vi inte gjorde tidigare, att det finns elever med språkstörningar i stort sett i varje klass, säger rektor Stefan Fredriksson.

Ojämlik logopedtillgång

I Östergötland är det bara tre kommuner som har logoped anställd i skolan (Kinda, Linköping och Norrköping), vilket leder till bristande likvärdighet. I Dalarna är det bara fem kommuner som har minst en logoped anställd (11 svarande av totalt 15 kommuner) och en liknande situation råder i Örebro län, där endast Örebro, Nora och Kumla har kommunanställda logopeder.

– Tack vare logopeden kan vi tidigare sätta in resurser där det krävs och korta ner tiden mellan upptäckt och behandling, säger Anders Forsberg som är rektor på Järntorgsskolan i Nora.

Länklista till TV-inslagen

Stora svårigheter för barn med språkstörning i skolan

Sjuåriga Elsa drabbas när logoped saknas på skolan

Logopeder saknas i många kommuner – därför behövs de

Förskolan anställde logopeder – det gynnar alla barn

Så upptäcker du en språkstörning – det kan även vara tysta barn

Bara tre kommuner i Östergötland har logoped

Stora skillnader när barn med språkstörning ska få hjälp

Kommunlogopeder i Borlänge

Läs också:

Signe Tonér

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.