Skolan ska bli bättre på NPF

Datum: 24 March, 2017
Övrigt

Regeringskansliet 22 mars: 

Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter  (NPF) och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar.

En rad rapporter och studier har visat att det finns ett behov av ökad och breddad kompetens i skolan om elever med NPF, och det råder stor enighet bland skolexperter att speciallärare och specialpedagoger bör få en fördjupad kompetens för att bli bättre rustade att möta dessa elevers behov.

“De neuropsykiatriska svårigheterna är vanliga i skolan och förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar. Det talar för att studenterna på alla de existerande sex specialiseringarna i speciallärarutbildningen bör erhålla den nya kunskapen och kompetensen om neuropsykiatriska svårigheter. Detta innebär i sin tur att någon ny specialisering mot neuropsykiatriska svårigheter inte är nödvändig.”

I promemorian nämns att neuropsykiatriska svårigheter ofta samförekommer med språk-, läs-, skriv och/eller mattesvårigheter men tyvärr verkar man inte lyfta motsvarande behov av ökad kompetens om exempelvis språkstörning för samtliga existerande specialiseringar i speciallärarutbildningen, vilket kan tyckas anmärkningsvärt då språkstörning är betydligt vanligare än t ex autismspektrumtillstånd och i hög grad påverkar elevens skolgång. Glädjande nog ökar antalet skollogopeder stadigt och för att säkerställa likvärdighet vore det ytterst lämpligt att göra logopeder till obligatorisk yrkeskategori inom elevhälsan!

Hela promemorian

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.