Senaste logopedstatistiken

Socialstyrelsen 2021-09-14; logopeden.se 2022-01-10: I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019-2020. Färre legitimationer än föregående år Totalt har drygt 3 100 logopedlegitimationer utfärdats varav drygt 2 700 kopplas till personer under 65 års ålder. Under 2020 utfärdades totalt 129 logopedlegitimationer vilket är något färre än … Continue reading Senaste logopedstatistiken