Senaste logopedstatistiken

Datum: 10 January, 2022
Logopedi

Socialstyrelsen 2021-09-14; logopeden.se 2022-01-10:

I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019-2020.

Färre legitimationer än föregående år

Totalt har drygt 3 100 logopedlegitimationer utfärdats varav drygt 2 700 kopplas till personer under 65 års ålder. Under 2020 utfärdades totalt 129 logopedlegitimationer vilket är något färre än 2019 (148).

I förhållande till befolkningen har antalet logopeder ökat med nära 7 % sedan 2015 medan exempelvis arbetsterapeuter och tandläkare har minskat i förhållande till befolkningen under samma tidsperiod.

I statistiken rapporteras också arbetsmarknadsstatus, baserat på siffror från november 2019. Det visar sig att 96 % av logopeder är sysselsatta. En majoritet jobbar föga förvånade inom hälso- och sjukvård men hela 11 % återfinns inom grundskoleutbildning.

Gotland och Stockholm toppar listan

I statistiken räknas logopedtätheten om till antal logopeder per 100 000 invånare. Medelvärdet för riket ligger på 19 logopeder/100 000 invånare (i alla fall enligt tabellen från Socialstyrelsen, när jag kontrollräknar blir siffran något lägre) och medianen ligger på 15. Även logopedtätheten baseras på siffror från i november 2019.

Logopedtäthet per län, baserat på siffror från Socialstyrelsen, november 2019 (publiceringsdatum 2021-09-14)

Liksom förra gången när vi rapporterade motsvarande statistik är det Gotland som verkar ha bäst bemanning i förhållande till befolkning, med motsvarande 29 logopeder per 100 000 invånare. Därefter kommer Stockholm som stärkt sin position något jämfört med förra året och som har 25 logopeder/100 000 invånare. Trots detta rapporterades det nyligen om växande köer i Region Stockholm. Halland finns kvar i topp tre med 24 logopeder/100 000.

Kalmar och Värmland i botten

På delad jumboplats finns, liksom 2019, Kalmar och Värmland, med 11 logopeder per 100 000 invånare. Dock verkar båda regionerna ha ökat sin bemanning något sedan föregående mätning. Norrbotten ligger hack i häl.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.