Senaste digitala gruppdiskussionen

Datum: 5 October, 2020
Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi

Svenska Logopedförbundet 2020-10-05:

Den 5 oktober anordnade Svenska Logopedförbundet den tredje och sista digitala gruppdiskussionen kring digitalt patientarbete. Förbundet representerades av Kerstin Wiström och Madeleine Holmqvist.

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström medverkade. (Foto: Maria Olsson)

Upphovsrätt och digitala vårdkontakter

Det är tydligt att digitalt patientarbete engagerar och mycket hann avhandlas under mötets gång, bland annat pratades det om hur man gör med besök där tolk behövs, hur sekretess i förhållande till olika digitala plattformar hanteras samt vad man bör tänka på i den terapeutiska kontakten.

Vid föregående gruppdiskussionstillfälle tog styrelserepresentanterna på sig att undersöka vad som gäller kring upphovsrätt när behandlings- och testmaterial skannas in och används digitalt. Svaret från kansliets jurist är att det inte finns en generell riktlinje, utan det är upp till den som har upphovsrätten till materialet. Rekommendationen är att man ber sin chef att kontakta företaget om man är osäker.

Madeleine Holmqvist, kursansvarig i styrelsen, medverkade i den digitala gruppdiskussionen (Foto: Svenska Logopedförbundet)

Fördelar med digitala patientmöten

Det är många faktorer som spelar in för att ett digitalt patientmöte ska fungera väl. Det kräver mer eller mindre anpassningar från logopeden, det kan kräva stöd av anhöriga och det går inte att komma ifrån att den här typen av vård är lättare att ta del av om man har datorvana. Men flera deltagare under dagens gruppdiskussion menade också att ett digitalt patientmöte inte ska ses som en nödlösning eller andrahandsalternativ, utan att det kan vara ett likvärdigt möte även om det är annorlunda. De finns oförutsedda fördelar med digital vård:  utöver den praktiska aspekten kan patientkontakten bli bättre, helt enkelt för att en del patienter känner sig mer bekväma i sin hemmiljö.

Kan kräva mer förberedelse

Digitala möten kräver ofta lika mycket eller mer förarbete för att bli effektiva. Detta blir extra intressant utifrån att man i Region Stockholm får lägre ersättning för videosamtal än för fysiska besök, och en deltagare rapporterade att hon på grund av detta uppmuntrats till att ta emot fler besök än vid sedvanliga fysiska besök.

Har du något ämne du skulle vilja att förbundet anordnar en gruppdiskussion kring? Kontakta kerstin.wistrom@logopedforbundet.se.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.