Se så enkelt att ladda ner bildstöd till din verksamhet!

Datum: 6 March, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

Utmaningar när olika språk möts i vården

Ett respektfullt och engagerat bemötande från hälso- och sjukvårdpersonal kan göra mycket för patientens upplevelse av vården. En patient som inte pratar svenska har samma rätt att förstå det sjukvården förmedlar för att kunna fatta beslut om sin egen vård och uttrycka sig. Om patienten inte pratar svenska har hen därför rätt till tolk. Ändå uppstår ofta situationer inom hälso- och sjukvård där språkliga skillnader skapar utmaningar. Ibland kommer patienten oanmäld till mottagningen, tolken behöver gå för att tiden tagit slut, patienten ligger inlagd en längre period eller vill av någon anledning inte använda tolk. I många fall är den specifika sjukvårdssituationen inte heller känd för tolken. Begreppen som används kan inte alltid med lätthet översättas.

Bilder med översatt text

I ett samtal där två personer har svårt att kommunicera kan det hjälpa att ha bilder till hands. På ett bildstöd samlar vi bilder och ord för viktiga begrepp i det aktuella samtalet. Genom att peka på bilderna samtidigt som vi pratar kan vi lättare förstå varandra.

På Dart, Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg har man lång erfarenhet av att arbeta med olika former av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Genom projektet KomHIT har Dart tagit fram modeller för att använda bildstöd i vårdsituationer, för både barn och vuxna. Personalen har rapporterat att patienter som förberetts med hjälp av bildstöd inför operation behövt mindre lugnande mediciner och kunnat gå hem tidigare.

På Dart överförs nu kunskap kring möjligheterna med att använda bilder i vårdsituationer till ett delvis nytt område. I projektet KomHIT Flykting tillverkas bildstöd som översätts till elva språk. Verksamheterna som anmält intresse om att få vara med i projektet har tillsammans med projektets medarbetare tagit fram situationsspecifikt material, för information eller samtal kring något särskilt ämne. Bildstöden skapar bättre förutsättningar för att vårdgivare och patient eller anhörig ska förstå varandra.

Handfast hjälpmedel i vardagen
På förlossningsmottagningar i Göteborg används nu bildstöd i mötet med kvinnor som inte pratar svenska. ”Vi ser det som en patientsäkerhetsfråga”, säger Eva Herlenius, vårdenhetschef på Förlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”När man ska föda barn så är man väldigt utsatt. Ibland hinner vi inte få hit en tolk och då behöver vi något mer handfast.”

Målet är att alla bildstöd som tagits fram ska kunna användas fritt, på mottagningar och avdelningar över hela landet. I takt med att det blir klart, publiceras nytt material på projektets hemsida för gratis nedladdning och utskrift. Dessutom har personer från fler länder i Europa hört av sig och ser behov av motsvarande material.

Hitta och skriv ut material – inom ett par minuter

Så, hur ska personal på en mottagning eller avdelning kunna hitta material som är relevant att använda för just deras verksamhet? Det är lätt och går snabbt och här visar vi hur. Det finns två bra sätt.

Gå in på hemsidan kom-hit.se/flykting (1a). Skrolla ner till knappen ”Verksamheter och bildstöd” (1b) och klicka på den. Leta upp en verksamhet som du är intresserad av och klicka på bilden (1c). Här hittar du bildstöd som verksamheten tagit fram. Klicka på bildstödets namn och du ser vilka språk som bildstödet hittills är översatt till (1d). Klicka på det språk du vill ha bildstödet på och du får upp en pdf-fil som du kan skriva ut och använda direkt eller ladda ner till din dator (1e).

När du kommer in på hemsidan kan du också välja att skrolla ner till knappen ”Alla bildstöd samlade” (2a). Där ser du två rullister. I den vänstra rullisten väljer du vilken verksamhet du är intresserad av (2b) och i den högra väljer du språk (2c). Då får du upp en lista med alla bildstöd för den verksamhet du valt på det språk du valt (2d). Klicka på knappen ”Öppna” och du får upp en pdf-fil som du kan skriva ut och använda direkt eller ladda ner till din dator (2e).

Bildstödet ska finnas nära till hands så att patienten och vårdgivaren lätt kan få tag i det.

Håll utkik på hemsidan för ytterligare information. Just nu pågår utvärderingsarbete som ska fånga upp patientens upplevelse av att använda bildstöden liksom personalens.

Mer information och allt bildstöd hittar du på https://kom-hit.se

Skribent:
Josefin Hansson
Leg. logoped
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
KomHIT Flykting , DART – Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.


DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.