Screena för språkstörning vid 2,5 års ålder

Forskning.se 12 mars: En studie av logoped och doktorand Laleh Nayeb i Uppsala visar att screening för språk- och kommunikationsstörningar inom barnhälsovården med fördel kan ske vid 2,5 års ålder. I dagsläget screenas barn antingen vid 2,5 eller 3 års ålder. Nayebs studie visar att det är säkert att flytta screeningen till 2,5 år sålder. … Continue reading Screena för språkstörning vid 2,5 års ålder