Satsa på tillgänglighet!

Datum: 24 April, 2017
Övrigt

“Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med inlärningen att lyckas i lärandet.”

Det skriver nyligen SPSM:s generaldirektör Greger Bååth i ett debattinlägg i Kristianstadsbladet.

Bååth menar att barn och unga med funktionsnedsättning inte alltid får det stöd de har rätt till, en situation som skulle kunna avhjälpas genom att skolhuvudmän hade valt att prioritera de resurser som behövs för att alla elever ska må bra och få optimala förutsättningar att nå målen. Rektorerna behöver åtgärda behovet av kompetensutveckling bland personalen och ge elevhälsoteamet en central roll i skolans utvecklingsarbete. Samtliga lärare behöver kunskap om hur man gör lärmiljön tillgänglig och skapar förutsättningar för elevens delaktighet, både i lärandet och i den sociala gemenskapen.

 

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag är att ge stöd och kunskap till alla nivåer inom skolans värld, så att man uppfyller skollagen när det gäller rätten att klara skolan. Skolmisslyckande kostar både enskilda individer och samhället stora summor.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.