Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan

Datum: 14 November, 2017
Övrigt

Skolinspektionen:

EDIT Skolinspektionen har granskat 35 förskolor vad gäller arbetet med särskilt stöd och konstaterar att det finns stora kvalitetsskillnader. På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas, till exempel vad gäller att analysera barns stödbehov samt för att dokumentera, följa upp och utvärdera insatser. Skolinspektionen nämner stödinsatser som bilder, tecken eller stöd i lek och samspel.

–  Alla barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Men på många av de förskolor vi har besökt har personalen inte en gemensam syn på vad särskilt stöd innebär och vad arbetet innefattar. Barnen riskerar då att få sämre möjligheter att lära sig och utvecklas, säger Anna Gabrielsson, utredare på Skolinspektionen.

På välfungerande förskolor har personalen kunskap och en gemensam förståelse för vad uppdraget att arbeta med särskilt stöd innebär och det finns vanligen implementerade rutiner för arbetet.

Granskningen visar också att förskolecheferna inte alltid ger personalen tillräckliga förutsättningar för att genomföra arbetet i praktiken, till exempel behövs vägledning och kompetensutveckling.

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det blir allt vanligare med kommunanställda logopeder, som jobbar med konsultation och handledning gentemot förskolepersonal, men fortfarande är förskolan ett område där fler logopeder behövs!

Rättelse: det är alltså Skolinspektionen och inget annat som har utfört granskningen och sammanställt rapporten!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.