Sämre villkor för utbildning vid funktionsnedsättning

Datum: 4 April, 2018
Övrigt

SPSM 27 mars: 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten presenterade nyligen rapporten “Villkor för utbildning”. Myndigheten har kartlagt vad olika studier och rapporter berättar om barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättnings tillgång till likvärdig och tillgänglig utbildning och trygg lärmiljö. Kartläggningen visar på flera brister: personer med funktionsnedsättning får sällan själva komma till tals och beskriva hur de ser på sin solsituation. Stödet påverkas bland annat av vårdnadshavarnas engagemang och det finns skillnader i stöd beroende på om man är pojke eller flicka. Det finns stort behov av utvecklingsarbete inom alla skolformer. En liten ljuspunkt är folkhögskolorna, där många studenter med funktionsnedsättning känner att de får det stöd de behöver.

– Vi vet att vårt stöd behövs och att vårt stöd gör skillnad. Vi behöver därför nå ut bättre och användas mer. Därför bjuder vi nu in samtliga skolhuvudmän i varje län till information och dialog om det specialpedagogiska stöd vi kan ge, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.