Sämre levnadsvillkor för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Datum: 13 March, 2020
Övrigt

Myndigheten för delaktighet

Antalet föräldrar till barn med någon typ av funktionsnedsättning uppskattas till 400 000 personer. Drygt 22 procent av föräldrar till barn (7–18 år) med funktionsnedsättning har svårt vid oförutsedda utgifter, jämfört med 17 procent bland övriga föräldrar.

Cirka 77 procent av föräldrar till barn med funktionsnedsättning uppger att de har ett bra hälsotillstånd, jämfört med 86 procent bland övriga föräldrar. Mammor till barn med funktionsnedsättning har genomgående något sämre levnadsförhållanden än pappor.

Föräldrarna beskriver att det ofta finns en förväntan på dem att ta ett större ansvar än vad övriga föräldrar gör. De upplever att de verksamheter som barnen möter eller deltar i ofta saknar beredskap, resurser och kunskap för att inkludera barn med funktionsnedsättning.

Många föräldrar berättar att de avsätter mycket tid och resurser för samordning av kontakter, utbildning, information och administration. Föräldrarna är ofta också de som tar ansvaret för att utbilda ny personal om barnets behov av stöd.

Läs mer på Myndigheten för delaktighets hemsida!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.