“Sammansättningen av yrkesgrupper i äldreomsorgen måste förändras radikalt”

Datum: 20 October, 2022
Opinionsbildning

Dagens Samhälle 2022-10-04:

Sverige genomgår nu en stor omställningen till god och nära vård. I denna förändringsprocess betonas hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete men det är långt ifrån likvärdig tillgång till proaktiva arbetssätt, både inom kommuner och i hälso- och sjukvården i stort.

Det skriver forskare och företrädare för Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter i ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Skribenterna betonar att äldreomsorgen måste förändras i grunden, bland annat vad gäller yrkessammansättning. Bristerna inom just äldreomsorgen har påtalats under lång tid men blev än tydligare under covidpandemin. Den största utmaningen handlar om att ge rätt sorts insatser i rätt tid, med varje persons behov i centrum och det behövs strategiska satsningar med fokus på förebyggande insatser. Dagens och framtidens utmaningar kan inte mötas med gårdagens lösningar.

Dagens och framtidens utmaningar kan inte mötas med gårdagens lösningar.

(Iwarsson mfl. Dagens Samhälle 2022)

Debattörerna framhåller behovet av mer personal med akademisk utbildning och legitimation inom äldreomsorgen och menar att sammansättningen av yrkesgrupper i äldreomsorgen behöver ändras radikalt. Regelbunden läkarkontakt är viktigt men olika yrkeskategorier krävs i ett effektivt teamarbete för att arbeta med rätt insatser.

Sammansättningen av yrkesgrupper i äldreomsorgen behöver ändras radikalt.

(Iwarsson mfl., Dagens Samhälle 2022)

Läs hela debattinlägget i Dagens Samhälle!

Äldreomsorgen måste förändras i grunden

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.