Samband mellan språk och exekutiva funktioner

Antalet disputerade logopeder ökar stadigt och det verkar också bli allt vanligare att logopeder disputerar i andra ämnen än just logopedi. En av dem är Signe Tonér som lade fram sin avhandling i lingvistik i juni 2021. Signe Tonérs avhandlingsarbete bekräftar samband mellan språkförmåga och exekutiva funktioner hos svenska barn och visar att det finns skillnader i … Continue reading Samband mellan språk och exekutiva funktioner